DEMA Brunnsborrning som värd för Borrföretagens borrteknikerutbildning

Igår hade vi på DEMA Brunnsborrning förmånen att vara värd för ett studiebesök av branschorganisationen Borrföretagen. Besöket ägde rum i samband med deras borrteknikerutbildning, och vi fick ge eleverna en förstahandsupplevelse av brunnborrning för geoenergi.

Borrföretagens borrteknikerutbildning på studiebesök hos DEMA Brunnsborrning

Eleverna följde med ut till en borrplats, där vi guidade dem genom vårt pågående projekt. Under besöket fick eleverna möjlighet att se etablering, avetablering/förflyttning och inte minst borrning med 6 meters riggar.

Det var roligt att se elevernas nyfikenhet och engagemang under besöket. Deras frågor och intresse skapade en intressant upplevlse för både oss och dem. Det är fantastiskt att se deras entusiasm för brunnborrning och vi är stolta över att ha kunnat bidra till deras utbildning.

Till sommaren ser vi fram emot att välkomna 1-2 elever från Borrföretagens borrteknikerutbildning för praktik hos oss under sommaren. Genom denna praktik kommer eleverna få möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiska situationer och skapa en djupare förståelse för vår bransch.

Vi på DEMA Brunnsborrning ser fram emot att bidra till utbildningen av nya talanger inom branschen och fortsätta främja kunskapsutbyte inom borrteknik. Det är en ära för oss att vara en del av Borrföretagens borrteknikerutbildning, och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i framtiden.