Ett av Sverige största geoenergiprojekt

Gustaf Degerstedt och Philip Malmberg, DEMA Brunnsborrning AB

Ett av Sverige största geoenergiprojekt genomförs just nu i Rikshems fastighetsbestånd Gränby, Uppsala. DEMA är en del av entreprenaden och ska genomföra 232 hål á 330 borrmeter med schaktning och kulvert. 

Ett fantastiskt uppdrag som vi ser fram emot att utföra ihop med alla inblandade. Projektet startade i maj och entreprenaden är i full gång. Vi är otroligt glada och tackar för förtroendet att få genomföra denna geoenergi-entreprenad.