Vad är skillnaden mellan en borrad brunn och en grävd brunn?

När det kommer till vattenbrunnar finns det olika metoder för att få tillgång till grundvattnet. Idag kommer vi att utforska skillnaderna mellan två vanliga tekniker: borrad brunn och grävd brunn. Låt oss ta reda på vad som är ditt optimala valet för pålitlig vattenförsörjning.

att tänka på inför brunnsborrning

Val av brunnsmetod

När du funderar på att installera en brunn för att få tillgång till rent vatten kan det vara förvirrande att veta vilken metod du ska välja. Skillnaderna mellan en borrad brunn och en grävd brunn kan vara avgörande för att uppnå effektivitet och pålitlighet i vattenförsörjningen.

Rent vatten är en nödvändighet i våra dagliga liv. Därför blir ditt val av metod för att tillgodose dina vattenbehov viktigt. Det är en stor investering som kan skapa oro och osäkerhet. Du vill vara säker på att du väljer rätt metod som garanterar en pålitlig och långsiktig vattenförsörjning för ditt hem eller företag.

DEMA Brunnsborrning hjälper dig

Vi på DEMA Brunnsborrning i Karlstad förstår vikten av att välja rätt brunnsmetod för att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning i hela Mellansverige och i Norge. Med vår erfarenhet och expertis inom området är vi här för att guida dig genom processen och hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för dina vattenbehov!

Att välja grävd brunn

En grävd brunn är en brunnsmetod där marken grävs manuellt eller med hjälp av tungt maskineri för att skapa en brunn.

Skillnaden med en borrad brunn är att den når djupare vattenlager genom borrning och sprickor i berget, när en  grävd brunn inte är lika djup och når oftast grundare vattenlager i marken.

En fördel med grävda brunnar är deras relativt enkla installationsprocess. De kräver inte samma specialiserade utrustning och teknik som borrade brunnar, vilket kan göra dem snabbare att installera. 

Men, det är viktigt att vara medveten om att grävda brunnar har sina begränsningar och risker. Eftersom de inte når lika djupt som borrade brunnar, är de mer mottagliga för föroreningar och kvalitetsproblem. Jordpartiklar och föroreningar kan lättare tränga igenom brunnsväggarna och påverka vattenkvaliteten. Detta kan vara en betydande oro för dem som är beroende av brunnsvattnet för sin dagliga användning.

Dessutom är grävda brunnar mer benägna att påverkas av yttre faktorer som sediment, jordmassor och markförändringar. Dessa faktorer kan leda till kollaps eller blockering av brunnen, vilket kan orsaka störningar i vattenförsörjningen och kräva reparationer eller rengöring. När vi går mot ett varmare klimat på sommarna så höjs grundvatten nivån och orsakar att många grävda brunnar sinar och blir tömda på vatten. Detta händer inte med en borrad brunn.

Sammanfattningsvis är grävda brunnar en brunnsmetod som kan vara fördelaktig i vissa situationer. Särskilt i områden med grundare vattenbord och lösare jordarter. Deras enklare installationsprocess kan vara tilltalande för vissa. Men, det är viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och utmaningarna som är förknippade med grävda brunnar, särskilt när det gäller vattenkvalitet och kollapsrisk.

Att välja borrad brunn – pålitligt och hållbart

En borrad brunn är en brunnsmetod som skiljer sig avsevärt från en grävd brunn, inte bara när det gäller djupet på brunnarna, utan också i själva konstruktionen. Vid borrning av en brunn använder man sig av en borrmaskin och kompressor för att borra ner stålrör (foderrör) i backen tills man når solid berg. Denna process möjliggör en mer stabil och hållbar brunnskonstruktion.

En annan skillnad är brunnens täthet och skydd mot föroreningar. I en borrad brunn gjuts botten efter avslutad foderdrivning, runt brunnens yttre delar. Denna gjutning fungerar som en tätning och förhindrar att föroreningar tränger in i brunnen genom att skapa en barriär mot omgivande jord och grundvatten. Detta bidrar till att bibehålla en hög vattenkvalitet och skyddar brunnen från potentiella föroreningskällor.

Dessutom kan borrade brunnar nå djupare vattenlager, vilket ger fördelar som en bättre vattenkvalitet och större vattenkapacitet. Genom att borra ner i marken når man vattenreservoarer som är renare och mindre mottagliga för föroreningar från ytvattnet. Detta resulterar i en mer pålitlig och konsekvent vattenförsörjning.

Välj en pålitlig vattenförsörjning

Genom att välja en borrad brunn från DEMA Brunnsborrning kommer du att få en pålitlig och effektiv vattenförsörjning. Borrade brunnar når djupare vattenlager, vilket minimerar risken för föroreningar och garanterar högre vattenkvalitet. För att inte tala om det tidigare nämnda – borrade brunnar har en större vattenkapacitet och är mer motståndskraftiga mot torka och vattenbrist.

Kontakta oss för en professionell konsultation

Tveka inte att ta kontakt med DEMA Brunnsborrning idag för att få en professionell konsultation och hjälp med vad som fungerar bäst för din fastighet. Vi finns här för att säkerställa att du har tillgång till en pålitlig och kvalitativ vattenförsörjning. För ditt hem, men även för ditt företag. Vår expertis och erfarenhet kommer att guida dig genom processen och säkerställa att du gör det bästa valet för att möta dina unika behov. Varmt välkommen!

Nyfiken på fler fördelar med en borrad vattenbrunn? Läs ”3 sätt en borrad brunn ökar värdet på din fastighet” härnäst!