Westerlundska gymnasiet i Enköping satsar på miljövänlig kyla med ny geoenergianläggning

Westerlundska gymnasiet i Enköping har tagit ett stort steg mot att minska sin miljöpåverkan genom att investera i en ny geoenergianläggning. Projektet innefattar 30 stycken 230 meter djupa borrhål med 60 meters foderdrivning per borrhål, vilket kommer att ge skolan möjlighet att använda frikyla från marken. Arbetet har gått smidigt framåt, och nu återstår endast kopplingen av systemet till fyra samlingsbrunnar och installationen av stamledningar innanför väggarna.

skola i enköping satsar på geoenergi

Westerlundska gymnasiet i Enköping har alltid varit en föregångare när det kommer till hållbarhet och miljömedvetenhet. Nu tar skolan ännu ett steg framåt genom att investera i en ny geoenergianläggning, som kommer att förse skolan med miljövänlig kyla.

Projektet omfattar borrning av 30 stycken 230 meter djupa borrhål med 60 meters foderdrivning per borrhål. Genom att utnyttja markens naturliga kylförmåga kan skolan dra nytta av frikyla, vilket minskar behovet av traditionell kylanläggning och därmed även energiförbrukningen.

Arbetet med projektet har flutit på bra, och snart återstår endast de sista stegen innan skolan kan dra nytta av den nya anläggningen fullt ut. Det som är kvar är att koppla ihop systemet med fyra samlingsbrunnar och dra in stamledningar till innanför väggarna. Därefter kommer hela systemet att provtryckas för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan entreprenaden avslutas.

Den nya geoenergianläggningen kommer inte bara att minska skolans klimatavtryck, utan den kommer även att ge elever och personal en behaglig inomhusmiljö under varma sommardagar. Genom att använda förnybar energi i form av frikyla kan skolan minska sin miljöpåverkan och samtidigt spara på energikostnaderna.

Vi tackar Westerlundska gymnasiet i Enköping för förtroendet!

Är du också redo att satsa på energibrunnar för bättre kylsystem? Kontakta oss idag!