Brunnsborrning för värme, kyla & fräscht vatten

Ett brunnsborrningsföretag du definitivt behöver fråga –
för lönsamma brunnsborrningsprojekt!

Energibrunnar

Vi utför borrning av energibrunnar samt installation av pump och grävning.

Vattenbrunnar


Vi borrar vattenbrunnar som idag är den modernaste och säkraste vattenkällan.

Stora projekt


Vi är vana och åtar oss större entreprenader och borrprojekt.

Om DEMA Brunnsborrning

Vi på Dema Brunnsborrning är baserade i Karlstad och utför brunnsborrning i hela Mellansverige samt Norge och vi tar vårt hantverk på fullaste allvar. Hos oss ligger alltid stort fokus på att hitta den bästa lösningen till våra kunder.

Vi har en bred kompetens och erfarenhet till att utföra brunnsborrning för energibrunnar och vattenbrunnar.
Hör av dig till oss, vi hjälper dig till ett lönsamt brunnsborrningsprojekt!

Brunnsborrning för värme, kyla och fräscht vatten

Brunnsborrning är processen att borra för att skapa en brunn från vilken vatten kan pumpas. Det används vanligtvis för att få tillgång till fräscht grundvatten, men kan också med fördel användas för att utvinna geoenergi, dvs värme och kyla ur marken.

Brunnen skapas genom att först borra ett hål och sedan fodra det med ett rör och en pump. Fördelarna med brunnsborrning för uppvärmning, kylning och vatten är många.

Brunnsborrning kan bidra till att;

  • Spara pengar på dina energiräkningar.
  • Tillhandahålla rent vatten för dricksvatten och andra ändamål.
  • Minska beroendet av fossila bränslen.
  • Minska utsläppen av växthusgaser.
  • Öka värdet på din fastighet.

Brunnsborrning är idag ofta grunden för värmepumps- och kylanläggningar i både små och stora fastigheter, men också för att skapa nya reservoarer för bevattning, förse bostäder med dricksvatten eller för industriellt bruk.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss som företag eller har du några frågor kring våra tjänster? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vi finns på plats för dig och dina behov!

Brunnsborrning för rent vatten

Det finns många fördelar med brunnsborrning, bland annat att den kan användas för att få tillgång till vatten i områden där det inte finns någon kommunal vattenförsörjning. Det kan också användas för att tillhandahålla vatten under perioder av torka eller nödsituationer.

Dessutom kan brunnsborrning bidra till att förbättra vattenkvaliteten genom att avlägsna föroreningar från marken. Brunnsborrning är därför en viktig tjänst som kan ge många fördelar för både privatpersoner och företag.
Här listar vi fler fördelar:

En av de viktigaste fördelarna med brunnsborrning är att den ger tillgång till rent vatten. Underjordiskt vatten är vanligtvis fritt från föroreningar, vilket gör det mycket säkrare att dricka än ytvatten. Grundvatten är vanligtvis renare och mer rent än ytvatten, vilket gör det idealiskt som dricksvatten.

När du har en egen brunn är du inte beroende av någon annan för din vattenförsörjning. Att borra en brunn för vatten kan vara särskilt viktigt på landsbygden och kan ge vattenförsörjning året runt, även under torra eller torra förhållanden.

Borrade brunnar brukar vara mycket billigare än andra vattenkällor, till exempel kommunala vattensystem. Detta beror på att brunnsborrning inte kräver samma infrastruktur och utrustning som andra metoder.

Behöver du hjälp med brunnsborrning för rent vatten? Välkommen till DEMA Brunnsborrning i Karlstad, Värmland. Vi är specialister inom området och levererar bästa möjliga lösningar till våra kunder i hela Mellansverige och Norge.

Brunnsborrning för värme och kyla

Det finns många fördelar med brunnsborrning för uppvärmning och kylning. För det första bidrar brunnsborrning till att förbättra effektiviteten hos ditt värme- och kylsystem genom att ge en jämnare temperatur under marken. Detta kan bidra till att spara energi och pengar på dina elräkningar.

Dessutom kan brunnsborrning också bidra till att förbättra inomhusluftens kvalitet i ditt hem genom att minska mängden allergener och föroreningar som kommer in genom ventilerna. Slutligen kan brunnsborrning också förlänga livslängden på ditt värme- och kylsystem genom att skydda det från väder och vind och förhindra korrosion.

Brunnsborrning är en investering som kan ge många långsiktiga fördelar för din hemkomfort men också för plånboken.

Kontakta oss idag för att dra nytta av brunnsborrningens fördelar för energilösningar i Karlstad. Vår erfarna personal från Karlstad är redo att hjälpa dig med dina behov inom brunnsborrning i hela mellansverige och Norge för att skapa ett lönsamt och hållbart projekt.

Såhär går det till

Det första steget är att bestämma platsen för brunnen. När platsen är fastställd borrar man ett hål i marken med hjälp av en borrigg. Riggen består av en plattform, ett borrör och en borrkrona. Borrkronan sänker man ner i hålet och roteras så att den borrar sig igenom jorden och berggrunden.

När borrningen fortskrider pumpar man vatten ner i borröret för att kyla ner borrkronan och spola bort eventuellt skräp. När du borrat hålet skickar du ett foderrör ned till berggrunden med en slang till djupet av hålet och då kan du pumpa upp vattnet till ytan.

Brunnen kommer att förseglas för att förhindra att föroreningar kommer in och en pump kommer att installeras för att hjälpa till att föra upp vattnet till ytan. Brunnsborrning är en viktig process som bidrar till att förse bostäder, företag och jordbruk med värme-, kyla- och fräscht vatten.

Lönsamma projekt

Dema brunnsborrning från Karlstad är ett brunnsborrningsföretag vars hjälp du definitivt behöver – för lönsamma brunnsborrningsprojekt! Vi har erfarenheten och expertisen för att få jobbet gjort på rätt sätt, vi är vana att driva stora projekt, vi håller vad vi lovar och ger våra kunder bästa möjliga service.

Kontakta oss idag för att få veta mer om vad vi kan göra för dig.

Hör av dig till oss!

Vi har erfarenhet och kompetens kring brunnsborrning, energibrunnar för värme och kyla och vattenbrunnar för fräscht vatten.

Du är välkommen att skriva till oss så återkommer vi med svar på din förfrågan inom kort.

Kontakt